ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2197

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΞΥΝΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107280000

Email
thanasis.xynas@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ