ΑΝΝΑ ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2159

Όνομα
ΑΝΝΑ

Επώνυμο
ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
anna.katachanaki@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ