ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2202

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΖΕΦΥΡΟΥ 56 , Π. ΦΑΛΗΡΟ

Τηλέφωνο
2107280000

Email
george.panagopoulos@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ