ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2387

Όνομα
ΜΑΡΙΝΑ

Επώνυμο
ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 121 & ΤΕΝΕΔΟΥ , ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο
2810241767

Email
marina.vardalachaki@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ