ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1115

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062100

Email
calexandridou@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ