ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΔΕΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1174

Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ

Επώνυμο
ΒΕΛΔΕΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
aveldekis@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ