ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΗΣΜΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2388

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΒΛΗΣΜΑΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
pvlismas@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ