ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1186

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ

Όνομα Πατρός
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062114

Email
info@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ