ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1235

Όνομα
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062100

Email
adamianidou@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ