ΙΑΣΜΗ ΘΑΝΑΣΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1297

Όνομα
ΙΑΣΜΗ

Επώνυμο
ΘΑΝΑΣΑ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062100

Email
ithanassa@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ