ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΣΣΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1362

Όνομα
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΣΣΟΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062100

Email
pkassos@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ