ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2356

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 56 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062100

Email
akyriacoulis@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ