ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2419

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΗΤΡΕΛΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
gmitrellos@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ