ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2290

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Επώνυμο
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
abatsouli@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ