ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΡΟΥΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1793

Όνομα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επώνυμο
ΣΥΡΟΥΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
2106062100

Email
hsirounis@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ