ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2382

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
dtanos@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ