ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1850

Όνομα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΦΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 3 , ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
gfanos@kpmg.gr

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ