ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1352

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΟΛΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
nikos.karaolis@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.