ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1164

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΒΑΡΕΛΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
panayiotis.varelas@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.