ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1274

Όνομα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επώνυμο
ΕΥΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
charalambos.evlambides@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.