ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2314

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
georgios.tsarouhas@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.