ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2313

Όνομα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Επώνυμο
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
paris.tzamouranis@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.