ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΤΣΟΥΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2409

Όνομα
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Επώνυμο
ΛΑΤΣΟΥΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130186100

Email
kyriakos.latsounis@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.