ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2404

Όνομα
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΡΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
skourtis@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών