ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1173

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 20 & ΚΑΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2310 334600

Email
george.vezyrgiannis@pkf.gr

Εργάζεται στην
13 PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ