ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1920

Όνομα
ΜΑΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΨΑΛΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΘΩΜΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ