ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1731

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ