ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1762

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΟΥΡΜΠΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΔΡΕΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ