ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΕΠΤΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2992

Όνομα
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Επώνυμο
ΛΕΠΤΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΗ

Όνομα Πατρός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ