ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΚΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1867

Όνομα
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΦΩΚΑ

Όνομα Πατρός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ