ΜΑΞΙΜΟΣ ΤΣΟΥΛΟΦΤΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1848

Όνομα
ΜΑΞΙΜΟΣ

Επώνυμο
ΤΣΟΥΛΟΦΤΑΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ