ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2104

Όνομα
ΙΩΑΝΝΑ

Επώνυμο
ΑΔΑΜ

Όνομα Πατρός
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ