ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΜ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2104

Όνομα
ΙΩΑΝΝΑ

Επώνυμο
ΑΔΑΜ

Όνομα Πατρός
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ