ΕΛΕΝΗ ΑΛΙΧΑΝΙΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2264

Όνομα
ΕΛΕΝΗ

Επώνυμο
ΑΛΙΧΑΝΙΔΗ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ