ΕΛΕΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2260

Όνομα
ΕΛΕΝΑ

Επώνυμο
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ