ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1350

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ