ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1355

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Όνομα Πατρός
ΛΑΜΠΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ