ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΕΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1701

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΠΙΣΤΕΛΑΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΑΕΡΤΟΥ 16 & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΪΛΙΠΠΟΣ , ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2310 488880

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ