ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΣΚΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2383

Όνομα
ΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΤΣΙΣΚΑΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ