ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2405

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210-6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ