ΦΩΤΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2480

Όνομα
ΦΩΤΙΟΣ

Επώνυμο
ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
pwc.greece@gr.pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ