ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2357

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 14 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο
2106993749

Email
dimitris.protogeropoulos@mazars.gr

Εργάζεται στην
17 MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.