ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1189

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9-11 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6004793

Email
panagiotis.vroustouris@mpihellas.gr

Εργάζεται στην
18 MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ