ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΡΑΚΤΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1108

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΑΔΡΑΚΤΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
i.adraktas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών