ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2105

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
p.alamanos@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών