ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1112

Όνομα
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.alamanos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών