ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1118

Όνομα
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΑΛΕΥΡΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.alevras@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών