ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2263

Όνομα
ΝΙΚΗΤΑΣ

Επώνυμο
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.alibertis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών