ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΜΟΥΝΤΖΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1120

Όνομα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Επώνυμο
ΑΜΟΥΝΤΖΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.amountza@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών