ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1121

Όνομα
ΠΕΛΑΓΙΑ

Επώνυμο
ΑΜΠΑΤΖΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
p.abatzi@soale.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών