ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2108

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΕΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
k.andreou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών